ДӘУЛЕТ. МАҒЫНАСЫ

35443
Дәулет. Есімдер. ©jas.kz
Дәулет. Есімдер. ©jas.kz

Қазір (осы мақала жарық көрген мезетте) Қазақстан Республикасында «Дәулет» есімді 8 971 адам бар.

МАҒЫНАСЫ

ар. — 1) байлық, бақыт; 2) мемлекет, держава, империя. ( Қазақ есімдері : анықтамалық сөздік [] / Т. Ж. Жанұзақов, К. С. Есбаева = Казахские имена : словарь-справочник / Т. Д. Джанузаков, К. С. Есбаева. – Алматы : Ғылым, 1988. – 480 бет. – ISBN 562800380)


В переводе с казахского языка «даулет» означает богатство, сокровище, имущество, достояние, благо, счастье. С арабского языка переводится как государство, империя, держава. (Жусупова Б.Ж. – «Казахские имена», 7-е изд. ИД «Кочевники», 2011. ISBN 978-601-218-002-2)


(даула — 1) мемлекет; 2) үстемдік; 3) династия; 4) ауыс. құбылмалы (тағдыр); 5) ауыс. байлық, құдірет; игілік, ырыс, бақыт). Дастарқандағы тағамдардың көпшілігінен Дәулет үйінің ауқаттылығын аңғару қиын емес (С. Бақбергенов). (Оңдасыновтың нұсқасы).

Сіздің атыңыз Дәулет пе? Атыңызды кім қойды? Аты осындай болатын туысқандарыңыз, таныстарыңыз бар ма? Лақап атыңыз бар ма? Мұндай есімді қандай тарихи тұлғаларды білесіз? Дәулеттерге тән ерекшелік, мінез бар ма? Осыларға байланысты бір хикаят айтып берсеңіз.